Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě spionprodust.com. Internetový obchod provozuje TEDIMA spol.s r.o., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v běžné prodejně.

3. Kdy a jak dostanu zboží?

Po elektronickém potvrzení objednávky  je platná objednávka námi zaevidovaná. Většina zboží je skladem, tudíž je expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle 3-5 dní. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi sdělenou adresu.

4. Doprava

Česká republika
Pro dopravu používáme Českou poštu.

Zahraničí
Pro zasílání do zahraničí využíváme kurýrní služby.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu spionproduct.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení elektronického potvrzení ojednávky, resp. dodáním objednaného zboží kupujícímu.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícíhojeho převzetím, s výhradou vlastnictví prodávajícího  do dne úplného uhrazení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu spionproduct.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu spionproduct.com, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ustanovení §53 odstavce 6  občanského zákoníku ve znění zákona č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. P Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení §53 odstavce 7 písmene c) obč. zák.od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Prodávající se zavazuje vzít zpět od kupujícího  i zboží bez vad, avšak za těchto podmínek:
1. Zboží bude vráceno v provozovně prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode jeho zakoupení (určující je datum odeslání)
2. Výrobek musí být mechanicky a funkčně nepoškozený
3. Výrobek bude vrácen v originálním obalu včetně kompletní průvodní dokumentace
4. Kupujícímu bude vrácena částka odpovídající 90% zaplacené kupní ceny

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky,  včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu spionproduct.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Spotřebitelská smlouva se řídí obč. zákoníkem
Spionproduct.com   


Provozovatel serveru: TEDIMA spol. s r.o., Hurbanova 3154/66, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Telefon: +421 918842814, www.spionproduct.com, info@spionproduct.com

Provozováno na systému PremiumSHOP

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://drupal.org/files/images/pict_webmoney.jpg&imgrefurl=http://drupal.org/project/webmoney&usg=__RNqSr3CfmiSwMff1GXxiCPoD9Gs=&h=120&w=170&sz=8&hl=sk&start=2&um=1&tbnid=1B-EscVJoDI01M:&tbnh=70&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dwebmoney%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26um%3D1